Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Sách Hay » Bài tập 3D 38 trang hoccokhi

Bài tập 3D 38 trang hoccokhi

Mục Lục

Bai tap 3D 38 trang hoccokhi

 Bài tập 3D 38 trang áp dụng được cho các phần mềm thiết kế 3D cơ khí nào như: Solidworks, Autodesk Inventor, AutoCAD, Catia, PTC Creo, Siemens NX, SolidEdge, Cimatron, Fusion 360, Onshape,  Bài tập nâng cao áp dụng được cho các phần mềm thiết kế 3D cơ khí nào như: Solidworks, Autodesk Inventor, AutoCAD, Catia, PTC Creo, Siemens NX, SolidEdge, Cimatron, Fusion 360, Onshape.  Bài tập vẽ nâng cao áp dụng được cho các phần mềm thiết kế 3D cơ khí nào như: Solidworks, Autodesk Inventor, AutoCAD, Catia, PTC Creo, Siemens NX, SolidEdge, Cimatron, Fusion 360, Onshape,  Bài tập nâng cao áp dụng được cho các phần mềm thiết kế 3D cơ khí nào như: Solidworks, Autodesk Inventor, AutoCAD, Catia, PTC Creo, Siemens NX, SolidEdge, Cimatron, Fusion 360, Onshape .  

Đánh giá Của Học Viên sau khoá học tại trung tâm Học Cơ Khí

Bài tập vẽ nâng cao áp dụng được cho các phần mềm thiết kế 3D cơ khí nào như: Solidworks, Autodesk Inventor, AutoCAD, Catia, PTC Creo, Siemens NX, SolidEdge, Cimatron, Fusion 360, Onshape,  Bài tập nâng cao áp dụng được cho các phần mềm thiết kế 3D cơ khí nào như: Solidworks, Autodesk Inventor, AutoCAD, Catia, PTC Creo, Siemens NX, SolidEdge, Cimatron, Fusion 360, Onshape