Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Sách Hay » BỘ ĐỀ 33 CHI TIẾT TRỤC ĐO hoccokhi

BỘ ĐỀ 33 CHI TIẾT TRỤC ĐO hoccokhi

Mục Lục

BỘ ĐỀ 33 CHI TIẾT TRỤC ĐO hoccokhi

BỘ ĐỀ 33 CHI TIẾT TRỤC ĐO hoccokhi

Các hình chiếu vuông góc thể hiện một cách chính xác hình dạng và kích thước của vật thể được biểu diễn, do đó trong kỹ thuật phương pháp hình chiếu vuông góc được lấy làm phương pháp biểu diễn chính.

Xong mỗi hình chiếu vuông thường chỉ thể hiện được hai chiều của vật thể, nên hình vẽ thiếu tính lập thể, làm cho người đọc khó hình dung hình dạng của vật thể.

>> Để khắc phục được nhược điểm đó của phương pháp hình chiếu vuông góc, người ta dùng phương pháp hình chiếu trục đo để biểu diễn bổ sung.

Hình chiếu trục đo thể hiện đồng thời trên một hình chiếu biểu diễn ba chiều của vật thể, nên hình vẽ có tính lập thể.

>> Vì vậy, trên các bản vẽ của các bản vẽ phức tạp, bên cạnh các hình chiếu vuông góc, người ta thường còn vẽ thêm hình chiếu trục đo của vật thể.

– Hình chiếu trục đo còn dùng để vẽ sơ đồ, phác thảo bộ phận trong giai đoạn thiết kế.

Đánh giá Của Học Viên sau khoá học tại trung tâm Học Cơ Khí