Chuyển tới nội dung
Trang chủ » kỹ thuật nhiêt

kỹ thuật nhiêt

[cokhi.org] Kỹ thuật thiết kế hệ thống thiết bị sấy

  • bởi
  • Chưa phân loại

Tài liệu ra đời nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản để thực hiện các nhiệm vụ thiết kế thực tế… Đọc tiếp »[cokhi.org] Kỹ thuật thiết kế hệ thống thiết bị sấy

%d bloggers like this: