Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Sách Hay » [cokhi.org] Giáo Trình Kỹ Thuật Laser

[cokhi.org] Giáo Trình Kỹ Thuật Laser

  • bởi
  • Chưa phân loại

Mục Lục

Giáo Trình Kỹ Thuật Laser – Nhiều Tác Giả, 87 Trang

Cuốn sách này sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Laser và hiểu Laser như một công cụ để nghiên cứu ứng dụng chúng trong một số chuyên ngành như kỹ thuật thông tin, kỹ thuật điện tử, điện tử – y sinh, công nghệ cơ khí, công nghệ hóa học. Tài liệu này sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Laser và hiểu Laser như một công cụ để nghiên cứu ứng dụng chúng trong một số chuyên ngành như kỹ thuật thông tin, kỹ thuật điện tử, điện tử – y sinh, công nghệ cơ khí, công nghệ hóa học.

Đánh giá Của Học Viên sau khoá học tại trung tâm Học Cơ Khí

Giáo trình này sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Laser và hiểu Laser như một công cụ để nghiên cứu ứng dụng chúng trong một số chuyên ngành như kỹ thuật thông tin, kỹ thuật điện tử, điện tử – y sinh, công nghệ cơ khí, công nghệ hóa học. Giáo trình này sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Laser và hiểu Laser như một công cụ để nghiên cứu ứng dụng chúng trong một số chuyên ngành như kỹ thuật thông tin, kỹ thuật điện tử, điện tử – y sinh, công nghệ cơ khí, công nghệ hóa học.