Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Sách Hay » [cokhi.org] Giáo Trình Môn Học Thí Nghiệm Động Cơ

[cokhi.org] Giáo Trình Môn Học Thí Nghiệm Động Cơ

  • bởi
  • Chưa phân loại

Giáo Trình Môn Học Thí Nghiệm Động Cơ Giáo trình môn học “Thí nghiệm động cơ” giới thiệu đến các bạn những nội dung về vấn đề kỹ thuật bằng thực nghiệm, các thiết bị thí nghiệm, dụng cụ đo hiện đại, xây dựng các đường độc tính tốc độ, đặc tính tải và đặc tính động cơ bằng thực nghiệm. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

Mục Lục

Đánh giá Của Học Viên sau khoá học tại trung tâm Học Cơ Khí

Giáo trình giới thiệu đến các bạn những nội dung về vấn đề kỹ thuật bằng thực nghiệm, các thiết bị thí nghiệm, dụng cụ đo hiện đại, xây dựng các đường độc tính tốc độ, đặc tính tải và đặc tính động cơ bằng thực nghiệm. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

Giáo trình giới thiệu đến các bạn những nội dung về vấn đề kỹ thuật bằng thực nghiệm, các thiết bị thí nghiệm, dụng cụ đo hiện đại, xây dựng các đường độc tính tốc độ, đặc tính tải và đặc tính động cơ bằng thực nghiệm. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.