Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Sách Hay » Kỹ thuật công nghệ

Kỹ thuật công nghệ

Xu hướng lớn mạnh khoa học kỹ thuật công nghệ trên thế giới và nhu cầu của nền kinh tế Việt nam bây giờ thể hiện 1 thuộc tính vô cùng thời sự: ấy là tính liên ngành trong khoa học công nghệ đòi hỏi hệ thống giáo dục huấn luyện nên nhanh chóng phân phối cho xã hội các cán bộ, chuyên viên kỹ thuật có tri thức tổng hợp của rộng rãi ngành liên đái để sở hữu thể làm cho việc hiệu quả trong môi trường sản xuất hiện đại, đặc trưng trong các lĩnh vực kỹ thuật cao (hi-tech).

Kỹ thuật công nghệ
Kỹ thuật công nghệ

%d