Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Sách Hay » Lập trình gia công MasterCAM X4

Lập trình gia công MasterCAM X4

  • bởi
  • Chưa phân loại

Mục Lục

[hoccokhi.vn] Lập trình gia công MasterCAM x4

Lập trình gia công MasterCAM X4 Các nhóm máy cho phép: – Tổ chức các hoạt động gia công mô phỏng được thiết lập vào trong các nhóm logic. – Liên kết đường chạy dao với kiểu máy CNC phù hợp tương ứng. – Truy cập & thay đổi các thông số & kiểu máy sao chép của các máy mẫu tham chiếu để tạo ra sự thay đổi cho chi tiết hay phôi gia công. – Liên kết trực tiếp các hoạt động gia công mô phỏng với thông tin công việc.

Đánh giá Của Học Viên sau khoá học tại trung tâm Học Cơ Khí

Các nhóm máy cho phép: – Tổ chức các hoạt động gia công mô phỏng được thiết lập vào trong các nhóm logic. – Liên kết đường chạy dao với kiểu máy CNC phù hợp tương ứng. – Truy cập & thay đổi các thông số & kiểu máy sao chép của các máy mẫu tham chiếu để tạo ra sự thay đổi cho chi tiết hay phôi gia công. – Liên kết trực tiếp các hoạt động gia công mô phỏng với thông tin công việc. Các nhóm máy cho phép: – Tổ chức các hoạt động gia công mô phỏng được thiết lập vào trong các nhóm logic. – Liên kết đường chạy dao với kiểu máy CNC phù hợp tương ứng. – Truy cập & thay đổi các thông số & kiểu máy sao chép của các máy mẫu tham chiếu để tạo ra sự thay đổi cho chi tiết hay phôi gia công. – Liên kết trực tiếp các hoạt động gia công mô phỏng với thông tin công việc.