Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Chuyên Đề » Trang 2

Chuyên Đề

[cokhi.org] Công Nghệ Lò Hơi Và Mạng Nhiệt – Pgs.Ts.Phạm Lê Dzần, 293 Trang

 • bởi
 • Chưa phân loại

Công Nghệ Lò Hơi Và Mạng Nhiệt – Pgs.Ts.Phạm Lê Dzần, 293 Trang

[cokhi.org] Bài giảng Cơ lưu chất Chương 5 PGS.TS.Nguyễn Thị Bảy

 • bởi
 • Chưa phân loại

Bài giảng Cơ lưu chất Chương 5 PGS.TS.Nguyễn Thị Bảy.
Chương 5 Dòng chảy đều trong ống thuộc bài giảng Cơ lưu chất, được trình bày các kiến thức lý thuyết, công thức và bài tập ví dụ về dòng chảy đều trong ống. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung kiến thức cụ thể trong chương học này.

[cokhi.org] Bài giảng Cơ lưu chất Chương 4 PGS.TS.Nguyễn Thị Bảy

Bài giảng Cơ lưu chất Chương 4 PGS.TS.Nguyễn Thị Bảy. Chương 4 Động lực học lưu chất thuộc bài giảng Cơ học lưu chất, trình bày kiến thức lý thuyết, các công thức và bài tập ví dụ minh họa về động lực học lưu chất. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm được nội dung kiến thức và học tập tốt.

[cokhi.org] Bài giảng Cơ lưu chất Chương 2 PGS.TS.Nguyễn Thị Bảy

 • bởi
 • Chưa phân loại

Bài giảng Cơ lưu chất Chương 2 PGS.TS.Nguyễn Thị Bảy. Chương 2 Tĩnh học lưu chất thuộc bài giảng cơ lưu chất, có kết cấu nội dung được phân làm 9 mục, trình bày kiến thức lý thuyết, các công thức và bài tập ví dụ về tĩnh học lưu chất. Mời các bạn cùng tham khảo và học tốt.

[cokhi.org] Bài giảng Cơ lưu chất Chương 1 PGS.TS.Nguyễn Thị Bảy

 • bởi
 • Chưa phân loại

Chương 1 mở đầu bài giảng Cơ lưu chất sẽ giới thiệu khái quát về môn học và nội dung kiến thức cần nắm, các tính chất vật lý cơ bản của lưu chất, các lực tác dụng trong lưu chất. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ hơn nội dung cụ thể.

[cokhi.org] Giáo trình công nghệ chế tạo máy part 7 Phạm Ngọc Dũng, Nguyễn Quang Hưng

 • bởi
 • Chưa phân loại

Giáo trình công nghệ chế tạo máy part 7 – Phạm Ngọc Dũng, Nguyễn Quang HưngGiáo trình công nghệ chế tạo máy part 7 – Phạm Ngọc Dũng, Nguyễn Quang Hưng
Tham khảo tài liệu ‘giáo trình công nghệ chế tạo máy part 7 – phạm ngọc dũng, nguyễn quang hưng’, kỹ thuật – công nghệ, cơ khí – chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

[cokhi.org] Giáo trình công nghệ chế tạo máy part 3 Phạm Ngọc Dũng, Nguyễn Quang Hưng

 • bởi
 • Chưa phân loại

Tham khảo tài liệu ‘giáo trình công nghệ chế tạo máy part 3 – phạm ngọc dũng, nguyễn quang hưng’, kỹ thuật – công nghệ, cơ khí – chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

[cokhi.org] Giáo trình công nghệ chế tạo máy part 2 Phạm Ngọc Dũng , Nguyễn Quang Hưng

Tham khảo tài liệu ‘giáo trình công nghệ chế tạo máy part 2 – phạm ngọc dũng , nguyễn quang hưng’, kỹ thuật – công nghệ, cơ khí – chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

[cokhi.org] Giáo trình công nghệ chế tạo máy part 1 Phạm Ngọc Dũng, Nguyễn Quang Hưng

 • bởi
 • Chưa phân loại

Công nghệ chế tạo máy có nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế và tổ chức thực hiện quá trình chế tạo sản phẩm cơ khí đạt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật nhất định trong điều kiện quy mô sản xuất cụ thể. Mặt khác nó nghiên cứu các quá trình hình thành các bề mặt chi tiết và lắp ráp chúng thành sản phẩm.

[cokhi.org] Đề thi hết môn Công nghệ chế tạo máy

Đề thi hết môn Công nghệ chế tạo máy .Tham khảo tài liệu ‘đề thi hết môn công nghệ chế tạo máy’, kỹ thuật – công nghệ, cơ khí – chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

[cokhi.org] Công nghệ chế tạo máy 1

 • bởi
 • Chưa phân loại

Các ngành kinh tế nói chung và ngành cơ khí nói riêng luôn luôn đòi hỏi các kỹ sư cơ khí và cán bộ kỹ thuật cơ khí được đào tạo ra phải có kiến thức cơ bản tương đối rộng. Đồng thời họ phải biết vận dụng những kiến thức đó để giải quyết những vấn đề cụ thể thường gặp trong sản xuất, sửa chữa và sử dụng. Môn học cơ sở công nghệ chế tạo máy có vị trí quan trọng trong chương trình đào tạo kỹ sư và cán bộ kỹ thuật về thiết kế, chế tạo…

[cokhi.org] Bài giảng Công nghệ chế tạo máy Chương 4 TS. Trương Đức Phức (ĐH BKHN)

 • bởi
 • Chưa phân loại

Bài giảng Công nghệ chế tạo máy – Chương 4: Chuẩn trình bày khái niệm chuẩn, phân loại chuẩn, quá trình gá đặt chi tiết, các phương pháp gá đặt chi tiết, nguyên tắc 6 điểm khi định vị chi tiết, nguyên tắc chọn chuẩn,… Mời các bạn cùng tham khảo.

[cokhi.org] Bài giảng Công nghệ chế tạo máy Chương 2 & 3 TS. Trương Đức Phức (ĐH BKHN)

 • bởi
 • Chưa phân loại

Bài giảng Công nghệ chế tạo máy: Chương 2 & 3 trình bày tiếp nội dung Chương 2 – Chất lượng bề mặt gia công và Chương 3 – Độ chính xác gia công. Tham khảo nội dung bài giảng để bổ sung các kiến thức hữu ích.

[cokhi.org] Bài giảng Cơ học chất lưu Bài tập

 • bởi
 • Chưa phân loại

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng “Bài tập Cơ học chất lưu” dưới đây. Nội dung bài giảng cung cấp cho các bạn 2 câu hỏi bài tập. Hy vọng nội dung bài giảng phục vụ hữu ích cho các bạn.

%d bloggers like this: