Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Cơ sở côệg nghệ chế tạo máy

Cơ sở côệg nghệ chế tạo máy

[cokhi.org] Bài giảng Công nghệ chế tạo máy chuẩn Trần Đại Nguyên

  • bởi
  • Chưa phân loại

Bài giảng Công nghệ chế tạo máy chuẩn – GV Trần Đại Nguyên Khái niệm về chuẩn; phân loại chuẩn; gá đặt; sai số gá… Đọc tiếp »[cokhi.org] Bài giảng Công nghệ chế tạo máy chuẩn Trần Đại Nguyên

%d bloggers like this: