Chuyển tới nội dung
Trang chủ » giáo trình

giáo trình

[cokhi.org] Giáo trình thực hành sửa chữa – Trương Minh Thành, 160 Trang

  • bởi
  • Chưa phân loại

Chương trình trung cấp chuyên nghiệp ngành Bảo trì và sửa chữa ô tô được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Bảo trì và sửa chữa ô tô, có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp…

%d bloggers like this: