Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Sách Hay » Thiết kế và gia công trên MasterCAM

Thiết kế và gia công trên MasterCAM

  • bởi
  • Chưa phân loại

Thiết kế và gia công trên MasterCAM Hiện tại thì có thể thấy khá nhiều công ty đã cập nhật lên phần mềm mastercam mới nhất, nhưng đâu đó cũng nhiều công ty sử dụng bạn Mastercam X hoặc V9, vì vậy mà bạn phải tìm tài liệu tương ứng để học nhanh những thay đổi do mới lần đầu sử dụng.

Phiên bản phần mềm càng cao thì phí bản quyền càng lớn, hoặc các công ty không muốn cập nhật lên bản mới cũng là điều bình thường vì phải đào tạo lại, hoặc với bản Mastercam V9 hoặc Mastercam X vẫn giải quyết được công việc như thường thì không cần phải tốn kém thêm.

Hiện tại đã có đầy đủ bộ giáo trình mới nhất cho các phiên bản Mastercam, tuy nhiên hiện vẫn còn rất nhiều cá nhân và công ty sử dụng các phiên bản phần mềm V9 hoặc mastercam X.

Mục Lục

Đánh giá Của Học Viên sau khoá học tại trung tâm Học Cơ Khí

Thiết kế và gia công trên MasterCAM Hiện tại thì có thể thấy khá nhiều công ty đã cập nhật lên phần mềm mastercam mới nhất, nhưng đâu đó cũng nhiều công ty sử dụng bạn Mastercam X hoặc V9, vì vậy mà bạn phải tìm tài liệu tương ứng để học nhanh những thay đổi do mới lần đầu sử dụng.

Phiên bản phần mềm càng cao thì phí bản quyền càng lớn, hoặc các công ty không muốn cập nhật lên bản mới cũng là điều bình thường vì phải đào tạo lại, hoặc với bản Mastercam V9 hoặc Mastercam X vẫn giải quyết được công việc như thường thì không cần phải tốn kém thêm.

Hiện tại đã có đầy đủ bộ giáo trình mới nhất cho các phiên bản Mastercam, tuy nhiên hiện vẫn còn rất nhiều cá nhân và công ty sử dụng các phiên bản phần mềm V9 hoặc mastercam X.