Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Sách Hay » [hoccokhi.vn] Thuật ngữ MasterCAM

[hoccokhi.vn] Thuật ngữ MasterCAM

  • bởi
  • Chưa phân loại

Mục Lục

Thuật ngữ MasterCAM

Thuật ngữ MasterCAM Ngày nay ngành cơ khí tại thị trường Việt Nam là một trong những ngành đòi hòi nguồn nhân lực lớn và trong lĩnh vực gia công (CAM) thì phần mềm MasterCAM được xem là một trong những phần mềm được sử dụng nhiều nhất.

         Các tài liệu hướng dẫn gia công trên phần mềm MasterCAM có khá nhiều và được chia sẻ trên các trang mạng hay các diễn đàn cơ khí, nhưng hầu như là tài liệu viết cho các phiên bản cũ và phần lớn các tài liệu này không được trình bày một cách hoàn chỉnh nhất và nội dung kiến thức thì không hề được đảm bảo về tính chính xác. Điều này sẽ làm cho người học phần nào đó gặp nhiều khó khăn trong quá trình học và mất nhiều thời gian để nghiên cứu về lập trình và gia công trên MasterCAM

Đánh giá Của Học Viên sau khoá học tại trung tâm Học Cơ Khí

Thuật ngữ MasterCAM

Thuật ngữ MasterCAM Ngày nay ngành cơ khí tại thị trường Việt Nam là một trong những ngành đòi hòi nguồn nhân lực lớn và trong lĩnh vực gia công (CAM) thì phần mềm MasterCAM được xem là một trong những phần mềm được sử dụng nhiều nhất.

         Các tài liệu hướng dẫn gia công trên phần mềm MasterCAM có khá nhiều và được chia sẻ trên các trang mạng hay các diễn đàn cơ khí, nhưng hầu như là tài liệu viết cho các phiên bản cũ và phần lớn các tài liệu này không được trình bày một cách hoàn chỉnh nhất và nội dung kiến thức thì không hề được đảm bảo về tính chính xác. Điều này sẽ làm cho người học phần nào đó gặp nhiều khó khăn trong quá trình học và mất nhiều thời gian để nghiên cứu về lập trình và gia công trên MasterCAM