Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Video Hướng dẫn làm bài thi chứng chỉ SolidWorks

Video Hướng dẫn làm bài thi chứng chỉ SolidWorks

Video hướng dẫn giải đề thi mẫu của các bộ đề thi chứng chỉ SolidWorks quốc tế như CSWA, CSWPA Sheet Metal, Weldments…

 Hướng dẫn tạo tài khoản thi chứng chỉ SOLIDWORKS quốc tế

Đào tạo SOLIDWOKRS cơ bản, nâng cao, online, 1 kèm 1, công ty, doanh nghiệp

Hướng dẫn làm bài thi mẫu CSWA | Khóa học Solidworks | Sample CSWA Exam

 Hướng dẫn làm bài thì mẫu CSWA câu 4 5 – Sample CSWA Exam | Khóa học SolidWorks

Hướng dẫn làm bài thì mẫu CSWA câu 6 + 7 – Sample CSWA Exam | Khóa học SolidWorks

Hướng dẫn làm bài thì mẫu CSWA câu 12 + 13 + 14 – Sample CSWA Exam

 Hướng dẫn làm bài thi mẫu CSWP SOLIDWORKS Professional | Sample CSWP Exam

Hướng dẫn làm bài thi mẫu sheet metal – CSWPA Sheet metal sample exam

Hướng dẫn làm bài thi mẫu Weldments (khung dầm – mối hàn) – CSWPA Weldments Sample Exam

%d bloggers like this: