Chuyển tới nội dung
Trang chủ » tự động hóa

tự động hóa

Bài giảng môn cơ sở công nghệ chế tạo máy

  • bởi
  • Chưa phân loại

BÀI GIẢNG MÔN CƠ SỞ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

Điều Khiển Logic Và PLC – Ts.Nguyễn Như Hiền, 142 Trang [cokhi.org]

  • bởi
  • Chưa phân loại

Trong cuộc sống các sự vật và hiện tượng thường biểu diễn ở hai trạng thái đối lập, thông qua hai trạng thái đối lập rõ rệt của nó con người nhận thức được sự vật và hiện tượng một cách nhanh chóng bằng cách phân biệt hai trạng thái đó.

%d bloggers like this: