Chuyển tới nội dung
bài tập autocad
Trang chủ » Sách Hay » Tổng hợp những bài tập 2D 3D

Tổng hợp những bài tập 2D 3D

Tổng hợp những bài tập 2D autocad này Học Cơ Khí sưu tập lại cho các bạn luyện khả năng đọc hiểu bản vẽ, tuy duy hình họa, dựng hình và luyện quen thao tác như phím tắt, chuột, lệnh trong phần mềm autocad. Bộ bài tập này có thể áp dụng cho ngành cơ khí, xây dựng… cũng được nhé các bạn. Hoặc thậm chí bạn cũng có hể dùng nó để luyện 2d sketch của 1 số phần mềm 3d khác như Solidworks, Inventor, Catia, …

Một vài bài tập 2D 3D khác:

100 CAD Exercises

Link tải SolidCAM 2019 for SolidWorks

Bài tập thực hành AutoCAD 2D

Link tải SolidCAM 2019 for SolidWorks
Đề thi thử Solidworks CSWA
Link tải SolidCAM 2019 for SolidWorks
Đề thi chứng chỉ Solidworks CSWP
Link tải SolidCAM 2019 for SolidWorks
Đề thi chứng chỉ Solidworks xuất bản vẽ kỹ thuật – CSWPA DT Drawing Tools
Link tải SolidCAM 2019 for SolidWorks
Đề thi chứng chỉ Solidworks Surface – CSWPA SU Surfacing
Link tải SolidCAM 2019 for SolidWorks
Đề thi chứng chỉ Solidworks khung dầm – CSWPA Weldments
Link tải SolidCAM 2019 for SolidWorks
Bài tập vẽ kỹ thuật pgs. trần hữu quế, 202 trang
Link tải SolidCAM 2019 for SolidWorks
Bài tập vẽ 2D 3D
Link tải SolidCAM 2019 for SolidWorks
Bài tập thực hành phay CNC
Link tải SolidCAM 2019 for SolidWorks
Tổng hợp bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí
Link tải SolidCAM 2019 for SolidWorks
Tổng hợp bản vẽ đồ gá mẫu
Link tải SolidCAM 2019 for SolidWorks
AutoCAD Nâng Cao và Lập Trình AutoCAD
Link tải SolidCAM 2019 for SolidWorks
Tổng hợp thuyết minh, bản vẽ đồ án công nghệ chế tạo máy
Link tải SolidCAM 2019 for SolidWorks
Bài tập lắp ráp Solidworks – Phần 1
Link tải SolidCAM 2019 for SolidWorks
Bài tập lắp ráp Solidworks – Phần 2
Link tải SolidCAM 2019 for SolidWorks
Bài tập Assembly Solidworks – Phần 3
Link tải SolidCAM 2019 for SolidWorks
Bài tập Assembly Solidworks – Phần 4
Link tải SolidCAM 2019 for SolidWorks
Bài tập lắp ráp Inventor assembly – Phần 1
Link tải SolidCAM 2019 for SolidWorks
Bài tập vẽ 3D part và lắp ráp assembly trong Inventor – Phần 2
Link tải SolidCAM 2019 for SolidWorks

Bài tập vẽ 3D nâng cao
Link tải SolidCAM 2019 for SolidWorks
Bài tập tự học Catia
Link tải SolidCAM 2019 for SolidWorks

Phần I:

BÀI THỰC HÀNH VỚI CÁC LỆNH THIẾT LẬP BẢN VẼ CƠ BẢN

1/ Sử dụng lệnh LINE và toạ độ cực tương đối vẽ hình sau

 lệnh LINECIRCLE và ARC hoặc PLINE và CIRCLE vẽ các hình sau:

3/ Sử dụng lệnh LINECIRCLE vẽ các hình sau

4/ Sử dụng lệnh LINE và ARC vẽ các hình sau

5/ Sử dụng lệnh RECTANGLECIRCLEFILLET vẽ các hình sau

6/ Sử dụng lệnh POLYGON vẽ các hình sau

7/ Sử dụng lệnh PLINEARC và CIRCLE vẽ các hình sau

8/ Sử dụng lệnh LINECIRCLE và các phương thức truy bắt điểm TANgent ve các hình sau

9/ Sử dụng lệnh LINEARCCIRCLEPLINE và các phương thức truy bắt điểm FROMCENter vẽ các hình sau

Phần II:

BÀI THỰC HÀNH SỬ DỤNG CÁC LỆNH VẼ 2D CƠ BẢN KẾT HỢP VỚI CÁC PHƯƠNG THỨC TRUY BẮT ĐIỂM

1/ Sử dụng lệnh LINE với các phương thức truy bắt điểm : FROMENDMIDINTPER…. vẽ các hình sau